"...a teď česky!"

Využívání regionálních potravin a surovin pro jejich výrobu se musí stát celospolečenským tématem. Prestiží nebude konzumovat a vyrábět potraviny z dalekých, cizích destinací, ale využívat lokálních zdrojů. Pomáháme tím nejen našim pěstitelům a producentům, ale zachováváme tím i ráz naší krajiny a přirozený ruch českého venkova.

ostatní

...a teď česky! je spotřebitelsky orientovaná informační a propagační kampaň Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zaměřená na podporu drobných zemědělských podnikatelů, lokálních producentů, farmářů a ekologických zemědělců a v širším kontextu i na podporu českého venkova a podnikání v něm.

...a teď česky! | AMSP ČR


mze
Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství

 

Kontakt

Ukázky zboží