Ateliér Via Roseta o.p.s.

"Každá práce celého člověka vyhledává." Jan Amos Komenský

doplňky

Sociální rehabilitace Ateliér Via Roseta slouží lidem s mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním.

Ateliér se zabývá převážně výrobou dárkových a užitkových předmětů, např. kosmetických taštiček, polštářů, zástěr, přání, zápisníků, dárkových krabiček, drobné keramiky, šperků apod.

Kontakt