ConejoARTS

Affordable Art for everyone

ostatní

ConejoArts se věnuje intuitivní malbě akrylátem na povrchy, jako jsou plátna a textilie. Jeho práce jsou inspirovány jeho zážitky, vzpomínkami a původem, s vlivem na latinskoamerické umělce a malíře, charakterizované širokou škálou a kombinací barev a textur.

ConejoArts is dedicated to intuitive painting with acrylic on surfaces such as canvases and fabric. His work is inspired by her experiences, memories and origins, with influence on Latin American artists and painters, characterized by a wide range and combination of colors and textures.

Kontakt

Ukázky zboží