ETNOLATINO

Etnolatino hrdě představuje barvy, chutě a rytmy Latinské Ameriky

móda
šperky & bižuterie
kabelky & tašky
doplňky

ETNOLATINO HRDĚ PŘEDSTAVUJE BARVY, CHUTĚ A RYTMY LATINSKÉ AMERIKY

Latinská Amerika představuje podstatnou část amerického kontinentu a je domovem velkého počtu národů různého původu a různé etnické příslušnosti, rozdělených umělými hranicemi, které jim vnutili kolonizátoři. Tyto národy však sdílejí stejné jazyky, zejména španělštinu a portugalštinu a v menší míře i jazyky pozdějších kolonizátorů – francouzštinu, nizozemštinu a angličtinu.

Umělecké a kulturní výrazy těchto národů jsou velmi bohaté a rozmanité, ale ve svém důsledku vykazují specifické, nepopiratelné bohatství barev, vybraných příchutí a radostných rytmů, které jsou charakteristické pro všechny obyvatele Latinské Ameriky a projevují se v jejich přístupu ke každodennímu životu a v jejich tradicích. Domníváme se, že kulturní výrazy našeho původního obyvatelstva nejsou příliš známé ani zastoupené v dnešním přeglobalizovaném světě.

Proto naše společnost „ETNOLATINO“  Vám chce představit barvy, chutě a rytmy Latinské Ameriky, a to prostřednictvím přímého kontaktu se zbývajícími členy různých etnik v několika latinskoamerických zemích, odkud hodlá přivézt do České republiky rostoucí škálu produktů, které odrážejí kulturní bohatství našich předků a jejich potomků.

Věříme, že propagace jejich kultury a umění společně s prodejem jejich tradičních výrobků, jejíž produkce probíhá striktně podle zásah spravedlivého obchodování   ( Fair Trade ), může přispět k udržení tradic a způsobu života národů Kuna, Wayuu, Aymarás , Cachiquels, Mapuče a mnoha dalších etnických skupin Latinské Ameriky, jejichž existence je ohrožen masovou globalizací zboží a informací.

Pro dalsí informaci, nás prosím kontaktujte na info@etnolatino.com nebo navštivte naše strankywww.etnolatino.com

Kontakt

Kdy se s prodejcem můžete setkat

Kde jste mohli prodejce potkat za uplynulý rok