galerie SUPERMARKET wc

Design pro život!

doplňky

Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů ukazujeme, že design je běžnou součástí každodenního života. Učíme kreativně myslet a ukazujeme, v čem nám to pomáhá. Prostě věříme designu. Nabízíme netradiční aktivity otevřené dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí designu a designového myšlení, na tvořivost, spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schopnost spolupracovat.

Kontakt

Ukázky zboží