InBáze z.s.

Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

ostatní

CO DĚLÁME?

- odborné sociální a právní poradenství

- sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- psychoterapeutické služby

- Šance migrantkám - zlepšení postavení žen-migrantek na trhu práce

- vzdělávací a výukové programy pro děti

- kurzy pro pedagogické a interkulturní pracovníky

- kurzy českého jazyka

- dětské aktivity, mentoring, start-up programy pro mládež

- komunitní a volnočasové aktivity

- asistenční a poradenské služby pro migranty - interkulturní práce

- dobrovolnictví

- pořádáme multikulturní festival RefuFest - 28. září 2019 proběhne již 14. ročník - www.refufest.com

- provozujeme sociální podnik Ethnocatering - www.ethnocatering.cz

Kontakt

Ukázky zboží