Integrační centrum Praha, o.p.s.

Metropole všech

ostatní

ICP je nezisková organizace založená Magistrátem hl. m. Prahy v roce 2012. Jsme součástí sítě 13 integračních center České republiky. Působíme na území hlavního města Prahy, kde poskytujeme bezplatné služby cizincům a cizinkám ze třetích zemí (mimo EU) společně s partnerskými neziskovými organizacemi.

Pracujeme pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden z našich stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se zde cizinci necítili jako cizinci, ale jako obyvatelé naší metropole a podíleli se na společném životě.

Kontakt

Ukázky zboží

Kde jste mohli prodejce potkat za uplynulý rok