Ivan van Chrasten

NA POČÁTKU BYLO BAHNO

ostatní

*V našem bájesloví chybí příběh o vzniku světa. Tuto mezeru jsem zaplnil alespoň blátem. Knihu jsem napsal, ručně vysázel originálním trnovým písmem a nechal vytisknout ofsetem na švédský, času odolávající papír vysoké gramáže Arctic Ivory. Pevná šitá vazba, záložka. Lettrismus. Surrealismus. Kaligramy.

*Mýtus je hladina mezi vědomím a nevědomím, hluboké zrcadlo inspirace.

*Grafická stránka díla navazuje na tvorbu Miloše Urbáska, Eduarda Ovčáčka, Isidora Isoua, Francoise Durfena a dalších.

*Reprezentativní vydání, kvalita bibliofilie za cenu běžné knihy.

*Řekli o knize:

*Jan Solpera, typograf: „Jsou knihy ke čtení a jsou knihy, které kromě toho, že si je rádi přečteme, ještě vnímáme jako kompaktní výtvarný celek. Mezi takové patří i kniha „Na počátku bylo bahno“. Je z gruntu autorská. Její tvůrce nejdříve přizpůsobil tvary latinky principům klínového písma a pak písmeno po písmenu, slovo po slově vytvořil ze svého textu na jednotlivých dvojstranách originální kompozice. I když jsou často velmi překvapivé, podařilo se mu je ztvárnit tak, že působí jako uzavřený umělecký celek. Je to výjimečná kniha.

*Kurt Gebauer, sochař: „Ivan van Chrasten patří k jinému etniku. Ne že by odněkud přišel. Vyšel z chrastí české kotliny, ale vytvořil vlastní kulturu a především trnové písmo. Trnopis jsem rychle pochopil a knížku přečetl naráz. Opravy dějin stvoření světa a vymýšlení alternativních příběhů mi je blízké, neb zarputilé hájení jediné možnosti často vede k válkám a vraždění.“

Kontakt

Ukázky zboží