KAUPUNKI

Kaupunki - tradiční klobouky a zavinovačky pro děti

móda
ostatní

Značka Kaupunki prezentuje textilní oděv pro děti a zároveň dekorativní umění v podobě textových plakátů či objektů z přírodnin.

Kontakt

Ukázky zboží