keramik•ART•studio

Váš obchod s autorskými originály

ostatní

keramik•ART•studio
Váš obchod s autorskými originály

Dnešní keramik•ART•studio, restartovalo v roce 2018, a navazuje volně na tradici z roku 1991, kdy bylo v Praze poprvé založeno.  

Autorka, Jana Křížová, je původním povoláním umělecká keramička, odchovankyně keramické huti ve Štěchovicích a ke svému původnímu povolání se hlásí – třeba i názvem projektu - stále v něm zůstává slovo keramik.., ale klidně by dnes stačilo ART•studio. 

Projekt byl totiž obnoven s mnohem širším konceptem pojetí autorské práce než jen s keramikou, jak tomu bylo u původního projektu v 90. letech. Jana mezitím vystavovala sochy, objekty a instalace doma i v zahraničí, její plastiky jsou součástí četných interiérů a sbírek. Zabývala se i kombinovanými technikami, ilustracemi, kresbou.  

Nepřekvapí proto, že dnešní projekt KAS nabízí autorské originály přesahující hranice jednoho oboru – pojítkem je autorčina tvořivost a kreativita.  

Kontakt

Ukázky zboží