Naiyá candles

Inner fire - Vegan candles with aromatherapy

doplňky
ostatní

Vítejte v Naiyá candles, kde slovo Naiyá znamená zapálit oheň ve Wixarica, starodávném mexickém jazyce mých předků. Tímto vám přináším jejich dědictví a ráda bych se s vámi podělila o jejich poselství aromaterapie prostřednictvím mých svíček.

Jmenuji se Lavinia, jsem Mexičanka žijící v Praze, která stojí za svíčkami Naiyá. Od dětství jsem byla kreativní a měla vášeň pro ruční výrobu. To vše v kombinaci s láskou k přírodě a interiérovému designu mě přimělo vytvořit značku svíček Naiyá, díky které mohu doma ručně vyrábět a tvořit svíčky.

S důrazem na významnost dopadů, které mají běžné svíčky na naše zdraví, jsem se rozhodla vyrábět pouze svíčky, které jsou 100% přírodní s pozitivními aromaterapeutickými účinky díky aroma z čistě přírodních esenciálních olejů. Mám na paměti také princip dlouhodobé udržitelnosti, a proto cesta svíčky nikdy nekončí jejím vyhořením, nádoba je připravena posloužit svému dalšímu účelu, jako nová svíčka, dekorace, sklenice nebo cokoli jiného raději, než aby skončila v koši. Tyto hodnoty činí ze svíček Naiyá ekologickou a udržitelnou značku, kde jsou všechny ingredience použité v našich svíčkách veganské a vyráběné v harmonii s přírodou.

Každá svíčka je jedinečná a tvořena pečlivě vybranou nádobou, naplněnou přírodním sójovým voskem, smíchaným s vysoce kvalitními přírodními esenciálními oleji a zasazeným bavlněným nebo dubovým knotem. Umění výroby svíček Naiyá by se dalo shrnout do hesla „Limitované edice, neomezené možnosti“.

Hoření naší svíčky je jedinečný zážitek, stejně tak jako naše limitované edice s ohledem na jedinečnost a význam každého zákazníka. Naše produkty jsou připraveny stát se nedílnou součástí vašeho intimního světa, doprovázet vás během zvláštních okamžiků a pomáhat vám vytvářet krásné vzpomínky všemi lidskými smysly.

E N G L I S H 

Naiyá means to light a fire in Wixarica, an ancient Mexican language. I would like to share with you their knowledge of aromatherapy through my candles.

My name is Lavinia, a Prague based Mexican and who stays behind Naiyá candles. I’ve been creative and passionate about handcrafts since I was a kid. That combined with love for nature and interior design made me start brand Naiyá candles where are all the candles are homemade and handcrafted by myself.

Keeping on mind the importance of the health impact that ordinary candles have, I have decided to create only candles that are 100% natural with aromatherapeutic benefits thanks to pure natural essential oils essences. According to our sustainability principle, the candle journey does never end by burning out the candle, the vessel is ready to serve their next purpose as new candle, decoration, glass, jar or anything else rather than generating waste. These values make Naiyá candles an ecofriendly and sustainable brand where all ingredients used in our candles are vegan and manufactured in harmony with nature.

Every candle is uniquely made of carefully chosen vessel filled with natural soy wax, blended with high quality natural essential oils and pinned by cotton or oak wick. The art of candle making in Naiyá candles could be summed as “Limited editions, unlimited possibilities.”

Burning our candle is a unique experience and so are our limited editions considering exclusivity and value of each customer. Our products are ready to become integral part of your intimate world, to accompany you during special moments and to help you create beautiful memories through all human senses.

Kontakt