p a p i d u

staré s novým, recyklované s luxusním, nedokonalé s dokonalým

ostatní

S T U D I O  P A P Í R U,

které zpracovává odřezový a zbytkový materiál, a s novým zachází tak, aby byl využitý beze zbytku a s přesahem

 

Kontakt

Ukázky zboží