Pink Box - Filozofie pro děti

Chceme podpořit dětskou tvořivost, zvídavost a jejich pohled na svět. Vedeme s dětmi dialog, protože vycházíme z předpokladu, že děti jsou schopné filozoficky myslet.

ostatní

Pink Box je platforma, která se zaměřuje na současné myšlení. Momentálně rozvíjí především koncept Filozofie pro děti, prostřednictvím které jsou zdůrazňovány tři dovednosti: kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí. Jejími hlavními činnostmi je vstupovat do veřejné diskuse a to pořádání lektorských programů a vydáváním knih, které seznamují i ty nejmladší s hlavními otázkami filozofie.

Kontakt

Ukázky zboží

Kde jste mohli prodejce potkat za uplynulý rok

16.12.23 - 17.12.23

09.12.23 - 10.12.23