REFORMÁT

papírnictví z druhé ruky

ostatní

REFORMÁT je projekt zabývající se znovuvyužíváním papíru. Získáván je odpadový materiál, především z designových studií, tiskáren, papíren, kanceláří ap. ve formě odřezků, chybně potištěných papírů či zeskartovaných zbytků, ale také od přátel, z antiků, vetešnictví, bleších trhů a knihoven v podobě starých časopisů, nevyužitých starých papírů, knih, obálek, dopisních papírů atd. Veškerý tento materiál je zpracováván do nové podoby. Formujeme ho do bloků, sešitů, pohlednic, záložek do knih, vyrábíme z něj konfety, dekorace a mnoho dalších zajímavých produktů s vůní vzpomínek.

Kontakt

Ukázky zboží