self-care.cz

Každý má právo postarat se nejprve o sebe.

ostatní

self-care.cz pomáhá kultivovat sebepečující přístup k životu skrz prožitkové workshopy, semináře, seberozvojové pomůcky a osvětu duševního zdraví.

Péče o sebe a své zdraví je nutnou součástí spokojeného života. Většina aktivit i pomůcek se zaměřuje na prohloubení sebepoznání, rozvinutí laskavosti k sobě a sebereflexe.

V rámci prodejních akcí jsou v nabádce Karty sebepéče a Laskavé samolepky. 

Kontakt

Ukázky zboží