MARS

moderní ateliér recyklovaného skla

ostatní

První písmena zdánlivě nahodile vybraných čtyř slov vytváří název projektu, jehož dílčí odvětví spojuje idea recyklace a využití dlouhodobě udržitelných zdrojů. Při výrobě využíváme pukací stroj fungující na vodu resp. na bázi elektrolýzi vody a jejím výsledném produktu – vodíkovém plameni. Recyklujeme tak skleněné výrobky, které končí povětšinou v kontejnerech – lahve, demižony a jiné použité nádoby ze skla. V případě naší „ekologické“ produkce jde z globálního hlediska na recyklaci o velice malý krok, nicméně idea znovu využít (re-cyklovat) odpadní materiál, by se měla stát nutnou součástí každodenního života jak na globální tak na lokální a maloobchodní úrovni. Rádi se účastníme workshopů a jiných veřejných akcí, kde si každý může zkusit vyrobit vlastní sklenici nebo vázu a zároveň přispět svým názorem v diskuzi o recyklaci.

Kontakt

Ukázky zboží