STROJOVNA

Strojovna je pro všechny, kteří příliš pracují hlavou, a přitom je tak baví tvořit něco rukama...

ostatní

Strojovna je otevřený tvůrčí textilní a oděvní ateliér, založený na kumunitní bázi, kde se snoubí společenská, ekonomická a ekologická prospěšnost.

Podnik nabízí pracovní příležitosti seniorům, mladým lidem po škole bez praxe, matkám samoživitelkám, nezaměstnaným a podobně ohroženým skupinám na trhu práce. Pomáhá udržet staré, tradiční a často zapomenuté techniky ručních prací. Širokou škálou nabízených služeb v oblasti oprav oděvů přispívá k recyklaci a podporuje udržitelnou spotřebu. Je to otevřený prostor, kde se schází lidé napříč generacemi.

Kontakt

Ukázky zboží