Zdrojovna

Vycházíme ze zkušenosti, že část společnosti žije v nedostatku, zatímco jiná oplývá přebytkem. Chceme přispět k větší rovnováze tím, že vytvoříme prostor vhodný pro přetváření odložených věcí a setkávání lidí, aby věci mohly najít své nové majitele.

kabelky & tašky
doplňky
ostatní

Na workshopech Zdrojovny využíváme odpady (tj. předměty určené k likvidaci) jako výchozí materiál k tvorbě nábytku, doplňků či šperků. Tímto přístupem chceme vést návštěvníky k šetrnému nakládání s odpadovými materiály a znovuvyužití starého vybavení, čímž redukujeme vznik odpadu. 

 

Projekt Zdrojovna se soustředí především na myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Chceme neformálním způsobem přivést návštěvníky k aktivnímu zájmu o otázky trvale udržitelného rozvoje a obecně k aktivnějšímu zájmu o otázky ekologie a ochrany životního prostředí. 

Kontakt

Ukázky zboží